Spoorwegwet 1875


Home

- Voorwoord

- Over de Spoorwegwetten

- Tijdslijn

- Spoorwegkaart 1869

- Communicatie


HIJSM

Spoorwegwet 1859

Spoorwegwet 1875

Locaalspoorwet 1878-1889

Wet op de openbare middelen van  vervoer

Locaalspoor -en Tramwegwet 1900Welkom op de site van  Spoorwegwet 1875


 “Spoorwegwet 1875" is het verhaal over het ontstaan van een spoorwegwet die heel lang het reilen en zeilen van de spoorwegen in Nederland heeft bepaald. Het is ook het verhaal van het ontstaan van de Locaalspoor- en Tramwegwet 1900, die de eerste ontwikkeling van de Locaalspoor en tramwegen afsluit, waarvan het ontstaan zo’n 30 jaar later pas goed op gang gekomen is.


Het verhaal volgt de ontwikkelingen van de spoorwegwetgeving aan de hand van kamerstukken over deze wetten, artikelen in tijdschriften en boeken die die wetgeving beschrijven. Hieruit komt een aardig beeld hoe Den Haag naar die spoor- en tramwegen heeft gekeken en hoe de politieke gedachte uit die tijd in de wetgeving verwerkt wordt.


Daarnaast is de “Spoorwegwet 1875" een verzameling van de spoorwegwetgeving tot 1917, als de Locaalspoor- en Tramwegwet zijn definitieve beslag krijgt.