Tijdslijn


Home


- Voorwoord

- Over de Spoorwegwetten

- Tijdslijn

- Spoorwegkaart 1869

- CommunicatieHistorisch tijdpad van wetgeving voor spoor-en tramwegen tot 1917
1829

Reglement op de dienst der openbare middelen van vervoer te lande (Kon. Besl. van den 24 Nov. 1829)


1836

Concessie HIJSM

Kon. Besl. van den 1sten Juni 1836 nopens den aanleg van een ijzeren spoorweg tusschen Amsterdam en Haarlem


1838

Concessie voor de aanleg van de Rijnspoorweg


1839

Opening eerste ijzeren spoorweg tusschen Amsterdam en Haarlem


1857

Ontwerp van de Wet houdende bepalingen ter bevordering van het veilig verkeer langs de ijzeren spoorwegen den 1ste Mei 1857

Afgewezen door de tweede Kamer


1859

Eerste spoorwegwet.

WET van den 21 Augustus 1859 , houdende bepalingen omtrent het gebruik der spoorwegen.


1860

Eerste koninklijk besluit tot aanleg van spoorlijnen op staatskosten (de z.g. Staatsspoorwegen)


1860

BESLUIT van den 4den April 1860 , houdende regeling van het toezigt op de spoorwegdiensten


1863

Besluit tot particuliere exploitatie van de staatsspoorwegen


1863

Algemeen reglement voor de spoorwegdiensten vastgesteld hij Koninklijk besluit van 12 Mei 1863


1864

Eerste paardentram Den Haag- Scheveningen


1873

Tweede besluit tot aanleg van Staatsspoorwegen


1875

Tweede spoorwegwet thans bekent als Spoorwegwet 1875

Wet van 9 april 1875, tot regeling van de dienst en het gebruik der spoorwegen.


1875

Derde besluit tot aanleg van Staatsspoorwegen


1878

WET van 9 Augustus 1878 tot regeling van de dienst en het gebruik der locaalspoorwegen

tevens verklaard deze wet dat de spoorwegwet van 9 April 1875 niet van toepassing  is op tramwegen (met snelheden tot 15 km/u)


1880

Wet van den 23sten April 1880 betreffende de openbare middelen van vervoer.

Deze wet vervangt Reglement op de dienst van middelen voor vervoer te lande uit 1829

De Tramwegen vallen onder deze wet.


1879

1-5-1879 Eerste stoomtram Den Haag SS-Scheveningen


1881

2-6-1881 Eerste locaalspoorlijn Haarlem-Zandvoort


1882

8-6-1882 Eerste electrische tram te Zandvoort


1889

Wet van 28 October 1889 tot regeling van de dienst en het gebruik der locaalspoorwegen (wijziging van wet van 1878)


1900

WET van den 9den Juli 1900, HOUDENDE nadere regeling van den dienst en het gebruik van spoorwegen, waarop uitsluitend met beperkte snelheid wordt vervoerd.

Bekent als Locaalspoor – en Tramwegwet 1900


1902

– Tramweg reglement (maximum snelheid 20 km/h)

– Vereenvoudigd locaalspoor reglement (maximum snelheid 35 km/u)

– Locaalspoor reglement  (maximum snelheid 60 km/h)


1917

Herziening Locaalspoor – en Tramwegwet  van 1900